Award & Competition

รางวัล & การแข่งขันพัฒนาฝีมือช่าง

แทนทับฯ รับรางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จากกระทรวงแรงงาน : 6 มี.ค. 2557

อ่านเพิ่มเติม  

 

 

Follow us