News & Promotions

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

บจ. แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง บริจาคตู้ทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) จ. นนทบุรีี


บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด โดยคุณ ไพโรจน์ ทับกิ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมมอบตู้ทำน้ำเย็นจำนวน 1 ตู้ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางระโหง ต. บางกร่าง จ. นนทบุรี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

แทนทับฯ เราได้ตระหนักถึงกิจกรรมเพื่อคืนกำไรและความสุขสู่สังคม และโรงเรียนวัดบางระโหง ก็เป็นที่นึงที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัท จึงได้จัดโครงการมอบตู้น้ำเย็นในครั้งนี้ขึ้น และในอนาคตก็ยังมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกต่อไป

แทนทับมอบตู้ทำน้ำเย็นให้โรงเรียนวัดบางระโหง

Follow us