รถในหมวด ดัดแปลงรถ 6 ล้อ เป็น 10 ล้อ

รถแต่ละประเภทของ : แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง รถในหมวดนี้ : 3 รายการดัดแปลงรถ 6 ล้อเป็น 10 ล้อระบบยกเพลา


ติดตั้งถุงลม 6 ล้อ, 10 ล้อ (Air Suspension)


ดัดแปลงรถ 6 ล้อเป็น 10 ล้อหัวลากระบบยกเพลาFollow us