Training

การฝึกอบรมพนักงาน

ช่างซ่อมบำรุง แทนทับฯ เข้าอบรมการติดตั้งเครนรถบรรทุกมาตรฐานของ TADANO


ทีมช่างซ่อมบำรุง แทนทับฯ เข้าอบรมการติดตั้งเครนรถบรรทุกมาตรฐานของ TADANO อบรมโดยฝ่ายเทคนิคจากบริษัท TADANO ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอบรม-การทดสอบการติดตั้งเครนติดรถบรรทุกมาตรฐานของทาดาโน

บริษัท ทาดาโน ไทยพาร์ทส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ออกประกาศให้ บริษัท แทนทับ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความรู้และเข้าใจในมาตรฐานการติดตั้งของทาดาโนเป็นอย่างดี และให้ความไว้วางใจกับทีมช่างแทนทับในการติดตั้งเครนรถบรรทุกของทาดาโน ในครั้งนี้ด้วย

แทนทับอบรมเครน TADANO 1

แทนทับอบรมเครน TADANO 2

แทนทับอบรมเครน TADANO 3

ประกาศของ TADANO ที่ให้แทนทับ

Follow us